FÖR DET ÄR VID KAFFEMASKINEN
VI HITTAR LÖSNINGAR OCH 
BYGGER RELATIONER

KVALITETSAUKTORISATION

FÖRNYAT
FÖRTROENDE

”Twindej visar en djup integration med sin bransch, inte bara som utbildare utan också som en aktiv deltagare genom samarbete med offentliga och privata sektorns aktörer samt deltagande i branschspecifika initiativ.”

#onfleek #futureisbright 

I samarbete med utbildning.se