Utbildningskvalitet

Vi har en auktoriserad utbildningsenhet för att säkerställa utbildningsrutiner och utbildningskvalitet både gällande periodisk uppföljning av säkerhetstjänsten, kunskapsinhämtande, inlärningsmetodik, pedagogiskt genomförande och vidareutveckling.

Vår utbildningsenhet levererar både obligatoriska och repetativa hälsa- och säkerhetsrelaterade utbildningar och branschspecifika tekniska baskurser samt kompetens inom kvalitetsområdet. Vi har både öppna kurser och kan erbjuda utbildningsaktiviter i vår egna lokaler eller på plats hos uppdragsgivaren. 

Vi har indelat utbildningstjänsterna i tre kategorier:

Säkerhet

- Elsäkerhet inom spårbranschen och elkraft
- HLR med hjärtstartare och första hjälpen
- Brandskydd och heta arbeten
- Härdplaster och arbetsmiljö

Kvalitet:

- Momentlära och kontaktpressning
- Grundläggande miljökunskap enligt ISO14001
- Projektledning och kvalitetsteknik

Teknik:

- Ellära skräddarsydd mot spårfordon
- Mätteknik, schemaläsning och metodisk felsökning
- System- och integrationsteknik spårfordon
- Typutbildning - spårfordon enligt auktoriserad utbildningsplan

Vår policy är att utveckla ett nära samarbete med myndigheter för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Till exempel genom aktivt nätverkande i branschmöten och genom vidareutbildning av våra lärare hos bland annat Trafikverket och Brandskyddsmyndigheten. Vi vill verka för samhällsnytta och har ett idealistiskt synsätt till branschgemenskap. Vi är medlemmar i Swedtrain, Järnvägsklustret och sitter i ledningsgruppen för Västerås Yrkeshögskola med målsättning att förbättra branschen långsiktigt.


   oo    ooo      oo   oo      oo     oo   ID06 logo   oo      oo     

Twindej AB, Hamngränd 6, 721 30 Västerås, Vxl Tel. +46 21 444 00 44, E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.